Konkurs Plastyczny "Portret Dyrektora naszej Szkoły"

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Prace przynosimy do Szkoły w Chrościcach w nieprzekraczalnym terminie

do 9 października 2020r.Uśmiech