Podziękowania

 

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.

Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,

ale bezinteresownie wyciągają ręce

i proponują swoją pomoc”

 

Serdecznie dziękujemy

Panu Bogusławowi Michalczykowi

za współpracę, pomoc i zaangażowanie na rzecz szkoły. Wyrażając swą wdzięczność życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 

Dziękujemy

Pani Barbarze Chrościckiej

oraz mieszkańcom Chrościc

za wyposażenie naszego placu zabaw. Dzięki przyjaznym dłoniom ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.

Wyrażając swą wdzięczność życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych planów.

Serdecznie dziękujemy

Radnemu Gminy Kałuszyn

Panu Leszkowi Wąsowskiemu

za pomoc w przeobrażaniu naszej placówki. Jesteśmy wdzięczni za podejmowanie inicjatyw wspierających naszą szkołę. Prosimy także przyjąć życzenia pomyślności oraz wielu powodów do satysfakcji, grona życzliwych Panu osób oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzice serdecznie dziękują

Państwu Kamili i Krzysztofowi Bogdan

oraz mieszkańcom Chrościc

za wsparcie rzeczowe i finansowe naszej placówki.

 Dzieci, Uczniowie oraz Nauczyciele

Filialnej Szkoły Podstawowej w Chrościcach

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania

Panu Andrzejowi Goźlińskiemu.

Dzięki Pana ofiarności możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.

Dziękujemy za pomoc, życzliwość oraz wielkie serce. Wyrażając swą wdzięczność życzymy wielu sukcesów i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.