"Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody"

Znalezione obrazy dla zapytania „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”„Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” jest odpowiedzią na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN oraz odpowiedzią na potrzebę poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Udział w projekcie będzie brała klasa I.

Cele ogólne:

- promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie,

- nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody,

- postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów.

 

Cele szczegółowe:

- rozwijanie samodzielności i kreatywności,

- zdobywanie kompetencji matematycznych poprzez doświadczanie wszystkimi zmysłami,

- kształtowanie świadomości swojego ciała oraz orientowanie się na kartce papieru i w przestrzeni,

- wykorzystywanie codziennych sytuacji do nabywania kompetencji matematycznych,

- stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy blisko natury (uczenie w terenie),

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- poznawanie figur geometrycznych, nazw miesięcy i pór roku,

- dostrzeganie zależności między przyczyną a skutkiem,

- poznawanie rymowanek, wyliczanek, piosenek matematycznych

- kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym,

Autor: Karolina Urbaniak, nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi