zdjęcie

W dniu 10 października 2023 r. w Centrum Dialogu Kultur  w Węgrowie odbyło się symboliczne przekazanie promes dla beneficjentów. W  przekazaniu promes uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Pan Tobiasz Bocheński, parlamentarzyści:  Senator  RP - Pani Maria Koc, Poseł Pan Daniel Milewski oraz Starosta Węgrowski Pani Ewa Besztak.

zdjęcie

W dniu 26 września 2023r. w Węgrowie Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna oraz Pani Maria Bugno- Skarbnik podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Panią Kamilę Mokrzycką na dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport  oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn”.

logo

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 35 000,00 zł, całość zadania wynosi 54 936,24 zł.

www.wfosigw.pl

zdjęcie

W dniu 27 września 2023r. w Urzędzie Gminy w Siennicy odbyło się symboliczne przekazanie promes w ramach szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dotyczącego PGR-ów.

logo

Zadanie pn.: „Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 35.000,00zł.

plakat

Gmina Kałuszyn została jednym z laureatów kolejnej  edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.