logo

Mieszkańcy Gminy Kałuszyn mogą korzystać z klimatyzacji zamontowanej w budynku Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

zdjecie

Z początkiem września rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszynie.

logo

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34 130,63zł, całość zadania wynosi 48 758,05zł.

 

 

www.wfosigw.pl

zdjecie

W dniu 29 września br.  w budynku OSP w Kałuszynie odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Kałuszyn, który został zakupiony z dotacji celowej w ramach programu OSP-22.

logo

Miło nam poinformować, że Gmina Kałuszyn otrzymała grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

zdjęcie

W dniu 11 lipca 2022r. Pan Arkadiusz Czyżewski - Burmistrz Kałuszyna oraz Pani Maria Bugno podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie „Zdjęcie, transport  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn” w wysokości 34 130,63zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 48 758,05 zł.