miasGmina Kałuszyn otrzymała w ostatnim czasie kilka dotacji na zadania inwestycyjne i wyposażenie świetlic wiejskich oraz jednostek OSP:

120.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gmina Kałuszyn.
18.000,00 zł ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” na realizację zadania polegającego na remoncie posadzki w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Wąsy.
7.999,00 zł ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2021” na realizację zadania polegającego na zakupie 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka (w skład kompletu wchodzić będzie: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne). Przewidziany całkowity koszt realizacji zadania to 15.999,00 zł.
39.893,72 zł ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Zimnowoda w wysokości 10.000,00 zł. Przewidywany całkowity koszt zadania to 30.000,00 zł.
Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi w wysokości 9.893,72 zł. Przewidywany całkowity koszt zadania to 19.693,72 zł.
Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Kluki” w wysokości 10.000,00 zł. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania to: 25.000,00 zł.
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sinołęce w wysokości 10.000,00 zł. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania to 20.000,00 zł.
10.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn: Utworzenie zielonej strefy ciszy nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania to 20.000,00 zł.