logo mazowszaGmina Kałuszyn otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł  na realizację zadania pn.:  „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kałuszynie”.  Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania to 7 500 000,00 zł.


Zadanie swoim zakresem obejmie wykonanie: 4 sal lekcyjnych w pełni wyposażonych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, sal do ćwiczeń, zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem, pochyli dla osób niepełnosprawnych, przebudowy istniejącej części przedszkola tak aby stanowiły jeden nowoczesny obiekt przedszkolny. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu wokół obiektu tj. utwardzenie terenu, miejsca parkingowe, droga p-poż oraz niezbędne przyłącza infrastruktury technicznej.
    Inwestycja ta zaspokoi w pełni potrzeby mieszkańców gminy w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej.  Rozbudowa o nowe części budynku oraz przebudowa istniejącego przedszkola podwyższy walory użytkowe całego obiektu oraz warunki opieki i wychowania przedszkolnego.
    Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024.