W sobotę 12 listopada 2022 r. miało miejsce uroczyste przekazania do użytku zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Olszewicach gm. Kałuszyn.

Prace były prowadzone pn: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”. Inwestycja realizowana była w okresie od grudnia 2020 roku, kiedy to podpisano umowę z wykonawcą do września 2022 r., a jej całkowity koszt wyniósł ok. 7,4 mln zł. Generalnym Wykonawcą wybrany w przetargu nieograniczonym było Konsorcjum firm: „NEWATER” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z  Gdańska /Lider Konsorcjum/ Firma Ogólnobudowlana Sebastian Wdowiak.

Na realizację tego zadania Gmina Kałuszyn otrzymała wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  dotacją w wysokości 4 mln. zł w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”.

W ramach realizacji tego zadania wykonano roboty branżowe: architektoniczną, konstrukcyjną, technologiczną, elektryczną, drogową, układu sterowania oraz oprogramowania i wizualizacji. Technologia oparta jest na przepływowym mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków. Przepustowość oczyszczalni w procesie modernizacji została zwiększona z 500 m3/ dobę do 700 m3/dobę z możliwością zwiększenia docelowej przepustowości do 1000m3/dobę.  O przecięcie wstęgi poproszono Panią Janinę Ewę Orzełowską  – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Arkadiusza Czyżewskiego – Burmistrza Kałuszyna, Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Powiatu Mińskiego, Pana Bogusława Michalczyka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie, Pana Roberta Wójciaka – Dyrektora Zakładu  Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie, Pana Przemysława Zientarę – Wiceprezesa zarządu „NEWATER” Sp. z o.o. – przedstawiciela wykonawcy, Pana Mariana Soszyńskiego - nadzorującego budowę pierwszej oczyszczalni, Burmistrza Kałuszyna w latach 2006-2018 oraz księdza proboszcza Jerzego Skłuckiego, który dokonał poświęcenia nowego obiektu.

Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. To przykład dobrej współpracy. Bez niej nie udźwignęlibyśmy ciężaru i wysokości kosztów realizacji tej inwestycji. Przybyli goście gratulowali samorządowi gminy Kałuszyn na czele z Burmistrzem realizacji tego zadania jakże ważnego dla jakości życia mieszkańców gminy oraz środowiska naturalnego. Gospodarz zaprosił gości na rekonesans zmodernizowanej oczyszczalni, przedstawiając poszczególne etapy modernizacji oraz funkcjonalność poczynionej inwestycji.

 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kałuszynie._1
 • Downloads: 0
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kałuszynie._2
 • Downloads: 0
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kałuszynie._3
 • Downloads: 0
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kałuszynie._4
 • Downloads: 0
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kałuszynie._5
 • Downloads: 0
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kałuszynie._6
 • Downloads: 0
 • Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kałuszynie._7
 • Downloads: 0