Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja kolejnej grupy, tj. osób powyżej 70. roku życia.

Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych osób z powyższych grup wiekowych.

Zarejestrować na szczepienie można się :

  • w punktach szczepień,
  • elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,
  • przez całodobową, bezpłatną infolinię - 989.


Więcej informacji na temat rejestracji na szczepienia można znaleźć na stronie:

https://spzozkaluszyn.pl/szczepimysie/

Na terenie gminy Kałuszyn  punkt  szczepień będzie  zorganizowany w:

  • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  Przychodni Zdrowia w Kałuszynie  ul. Wojska Polskiego  24, 05-310 Kałuszyn, tel.: Telefon: 25 740 21 84,  25 757 61 22


Mapa wszystkich punktów szczepień w całym kraju dostępna jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Dowóz na szczepienia:
Gmina zorganizuje transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19, w tym osób niepełnosprawnych.

Kto może skorzystać z transportu?

  • osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).


Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego transportu do punktu szczepień mogą się zgłaszać pod nr tel.  607 145 339 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30.

Osobą do kontaktu  ze strony Urzędu Miejskiego w Kałuszynie    w sprawach  związanych z dowozem na szczepienia  jest  Pani Ewelina Jasińska.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie aktualne informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 publikowane są na stronie:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Ponadto jest dostępna bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej na temat szczepień przeciwko COVID-19.

Infolinia: 989

Dla dzwoniących z zagranicy i operatorów nieobsługujących numerów specjalnych: +48 22 62 62 989.