ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 – Silny wiatr/2

zmiana dla ostrzeżenia meteorologicznego nr 37 – silny wiatr / 1