• Uznanie żołnierza lub poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

 

  • Wypłata świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierza rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe