Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Indywidualne formy ochrony przyrody

Na terenie gminy Kałuszyn występują pomniki przyrody - 5 i użytek ekologiczny. Pomnikami przyrody ustanowiono: 2 drzewa oraz 3 głazy narzutowe. Drzewa uznane ze pomniki przyrody to:

  • lipa drobnolistna zlokalizowana na terenie probostwa Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałuszynie;
  • lipa drobnolistna „Renata” znajdująca się w parku podworskim w Sinołęce
  • dęby Bolek i Lolek zlokalizowane na działce położonej na terenie miejscowości Leonów.
  • Dąb szypułkowy „Bolek” oraz „Lolek” zlokalizowane na prywatnej nieruchomości w miejscowości Leonów.
Głazy narzutowe uznane za pomniki przyrody znajdują się na gruntach wsi Garczyn Duży, są to:
  • średnioziarnisty granit różowy;
  • drobnoziarnisty granit różowy;
  • gnejs szary.
Użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” został zatwierdzony w 2001r. Stanowi on starodrzew sosnowy w wieku ok. 300 lat. Użytek zajmuje obszar o powierzchni 0,22 ha. Stanowi unikatowe stanowisko sosny zwyczajnej o zachowanym naturalnym pokroju korony.

Dodatkowe informacje