Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ochrona Środowiska


Drzewa uznane za pomniki przyrody to:

  • lipa drobnolistna znajdująca się na terenie probostw Parafii Rzymsko - Katolickiej w Kałuszynie,
  • lipa drobnolistna "Renata" znajdująca się w parku podworskim w Sinołęce,
  • dęby szypułkowe "Bolek" i "Lolek" zlokalizowane na prywatnej nieruchomości w miejscowości Leonów.

Dodatkowe informacje