Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Punkt konsultacyjny "Czyste Powietrze"

Czyste Powietrze_1Od dnia 07.06.201r. Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Kałuszyn działa według nowych zasad, tj.

 

Punkt czynny będzie:

poniedziałki, wtorki w godz. 15.00.-18.30

czwartki w godz. 15.00.-18.00

w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie (wejście od pomieszczeń po policji).

 

Wyjątkowo punkt do 24.06.2021 r. będzie czynny w środy zamiast w czwartki, w godz. Od 15.00-18.00.  

 

W punkcie udzielane będą informacje o Programie Czyste Powietrze, mieszkańcy uzyskają wsparcie w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie Czyste Powietrze, pomoc  przy  rozliczeniu  przyznanego dofinansowania,  w  tym  przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Informacje można również uzyskać pod nr tel. 692 913 877 w godzinach funkcjonowania punktu.

 

 

Dodatkowe informacje