Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Osiągnięcia Gminy

Osiągnięcia gminy Kałuszyn w konkursie „Przyjazna wieś 2012” oraz  V ogólnopolskim konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2012

Projekt „Rozbudowa Biblioteki i zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury oraz jego wyposażenie”, który realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” zdobył I miejsce w konkursie „Przyjazna wieś 2012" w kategorii: infrastruktura społeczna ogłoszonego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Przy ocenie brane były pod uwagę m.in.: polityka równości szans w realizacji projektu, użytkownicy powstałej infrastruktury, podjęcie działań w projekcie niwelujących dyskryminację, nawiązanie partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz integracji społecznej.
W konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2012 w kategorii „ekologia – środowisko” II miejsce zajął Pan Andrzej Abramowski z gminy Kałuszyn.
Nagrody w konkursach zostały wręczone 26.10.2012 podczas VI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zegrzu.
patrz zdjęcia

Przyjazna Wieś 2012

Dodatkowe informacje