Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Osiągnięcia Gminy

 

Gmina Kałuszyn laureatem w Konkursie „Przyjazna wieś”
Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu „Przyjazna wieś 2011”, wybierając najciekawsze, najbardziej innowacyjne projekty  finansowane ze środków europejskich, służące poprawie warunków życia na wsi w kategorii infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna.   Tuż przed  wigilią Świąt Bożego Narodzenia  burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński odebrał  nagrodę za  zajęcie I miejsca w Konkursie       w kategorii infrastruktura społeczna  za projekt„Zagospodarowanie  centrum wsi Zimnowoda w Gminie Kałuszyn”.    Poza   dyplomem   Gmina otrzymała   nagrody rzeczowe  ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zwycięskie projekty zostały zgłoszone do etapu ogólnopolskiego.

 

przyjazna wieś 2011

Dodatkowe informacje