Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Osiągnięcia Gminy

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie w Rankingu  Bibliotek 2011.

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie znalazła się w gronie laureatów „Rankingu Bibliotek” organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”  we współpracy z Instytutem Książki, zajmując VII miejsce. W tegorocznym  Rankingu uczestniczyło ponad sześćset gmin z całej Polski.   Organizatorzy  w ankiecie pytali nie tylko o tradycyjne funkcje bibliotek, ale również  o wskaźniki, które pozwalają ocenić bibliotekę jako centrum lokalnej aktywności, miejsce spotkań , zapewniające dostęp do wiedzy, kultury i nowych technologii. Biblioteką w Kałuszynie   jest samorządową instytucją  kultury.  W ostatnich latach budynek został rozbudowany i doposażony, co znacznie poprawiło jego  funkcjonalność. Placówką   kieruje pani Anna Andrzejkiewicz,  wspólnie z załogą sprawia, że biblioteka jest instytucją otwartą na potrzeby mieszkańców i działa według najlepszych standardów. 

 

dyplom

Dodatkowe informacje