Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Osiągnięcia Gminy

Gmina Kałuszyn w II edycji konkursu ZDROWA  GMINA

W roku bieżącym Burmistrz – p. Marian Soszyński podjął decyzję o przystąpieniu Naszej Gminy  do II edycji konkursu Zdrowa Gmina. Organizatorem  Konkursu jest Polska Unia Onkologii.
Celem konkursu było zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, tj. mammografię, cytologię i kolonoskopię, organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Konkurs trwał od 1 marca 2011 roku do końca sierpnia 2001 roku. W 2011 roku do konkursu przystąpiło 211 gmin z 6 województw. Po zgłoszeniu przeprowadziliśmy szeroka akcję informacyjną wśród mieszkańców miasta i gminy. Zgodnie z regulaminem konkursu o poszczególnych miejscach decydującym był wzrost procentowy liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne finansowane przez Narodowych Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz opracowanie i zgłoszenie opisu projektu działań promujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem nagrody głównej, tj. 100 tys. zł.         Nasza gmina znalazła się w finałowej 12 najlepszych, które przygotowały projekt profilaktyczny zwalczania chorób nowotworowych. Za udział w konkursie gmina Kałuszyn otrzymała  z rąk Prezesa Polskiej Unii Onkologii  Certyfikat.

W ramach konkursu  wykonywane były badania od marca 2011 roku do końca sierpnia 2011 roku. Trzykrotnie gościliśmy mammobus w Kałuszynie. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte były kobiety w wieku od 50 do 69 lat /rocznik 1942 – 1961/. Badania mammograficzne przeprowadzane były w Kałuszynie, na placu obok Przychodni Opieki Zdrowotnej, przy ul. Wojska Polskiego 20. Badanie mammograficzne przeprowadziło Centrum Usług Medycznych FADO. Każda kobieta otrzymała listowne zaproszenie na badanie, wyniki badań przekazane zostały również listownie do wszystkich kobiet, które zgłosiły się na badania. Zgłaszalność na badania profilaktyczne w zakresie mammografii na koniec sierpnia wyniosła 39,19%, w zakresie cytologii – 20,88%. Z bezpłatnych badań cytologicznych powinna skorzystać każda kobieta w wieku 25 – 59 lat, która w ciągu trzech ostatnich lat nie miała wykonywanych takich badań. Badania cytologiczne wykonywane były w poradni ginekologiczno-położniczej w Przychodni w Kałuszynie. Przystąpienie do konkursu spowodowało większą zgłaszalność pań na badanie. Kolonoskopia to badanie profilaktyczne jelita grubego. Akcja ta jest skierowana do kobiet     i mężczyzn w wieku 50 – 65 lat bez przypadków raka jelita grubego w rodzinie oraz osób     w wieku 40 - 65 lat, u których w rodzinach były takie przypadki. Mimo ogłoszenia o możliwości zorganizowania wyjazdu zbiorowego na badanie kolonoskopii, nie było chętnych na te badania.

 

 certyfikat

 

 

Dodatkowe informacje