OGŁOSZENIE - Azbest

  • Drukuj

logo NFOSiGWlogo WFOSiGWZdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13 499,00 zł.

www.wfosigw.pl                       www.nfosigw.gov.pl