Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Opłaty nad Zalewem w Kałuszynie

Opłaty za korzystanie z obiektu Zalew Karczunek

  1. Jednorazowa (jednodniowa) opłata parkingowa - w wysokości 10 zł, od samochodu lub motocykla
  2. Opłata w formie jednorazowego biletu za wejście na teren obiektu:
    • dziecko do lat 12 – 2 zł;
    • pozostałe osoby – 5 zł.
  3. Mieszkańcy Gminy Kałuszyn mogą uiścić opłatę abonamentową, w formie wykupu sezonowej Karty Stałego Użytkownika, w wysokości:
    • dziecko do lat 12 – 2 zł;
    • pozostałe osoby – 5 zł.

 Opłaty za korzystanie z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie – w zakresie korzystania z łowiska ryb

  1. Za korzystanie z łowiska ryb, ustala się opłatę dobową w formie jednorazowego biletu - w wysokości 30 zł od osoby.
  2. Mieszkańcy Gminy Kałuszyn oraz członkowie Koła Wędkarskiego w Kałuszynie mogą uiścić opłatę abonamentową, w formie wykupu rocznej Karty Stałego Użytkownika Łowiska, w wysokości:
    • osoby do lat 18 – 100 zł;
    • pozostałe osoby – 150 zł.

 

Regulamin amatorskiego połowu ryb nad zalewem w Kałuszynie.


Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na "Zalewie Karczunek” w Kałuszynie

  1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone w godzinach 1000 – 1800, gdy wywieszona jest biała flaga.
  2. Kolory flag oznaczają:
    • biała – kąpiel dozwolona,
    • czerwona - zakaz kąpieli.
  3. Do korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, uprawnione są osoby posiadające aktualny bilet wstępu lub Kartę Stałego Użytkownika.
  4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się, wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
  5. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są o zgłoszenie grup do kierownika zespołu ratowniczego.
  6. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
  7. Akwen strzeżony dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,2 m, wyznaczony jest pomostem.
  8. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
  9. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematami RATOWNIK.
  10. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.
  11. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, nie wolno:
    • przekraczać stref wyznaczonych w miejscu wykorzystywanym do kąpieli,
    • niszczyć urządzeń i sprzętu przynależnych do miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
    • zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne osoby do wody,
    • zaśmiecać i brudzić teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz plaży.
    • wprowadzanie psów na teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli i plaży.
  12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
  13. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub urządzeń przynależnych do miejsca wykorzystywanego do kąpieli, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

Dodatkowe informacje