Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 07 września 2008 :::

Czy jest coś planowane w kierunku rozwoju miasta? tzn. rozbudowy, ściągnięcia ludzi chetnych zamieszkać miasto? Chodzi o promocję.

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że:

  • W planach zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn zabezpieczone są uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
  • Prowadzona jest budowa obiektów wypoczynku i rekreacji.
  • Pozyskiwane są  tereny dla przyszłych inwestorów.
  • Prowadzona jest rozbudowa bazy szkolnej i kulturalnej
  • Systematycznej poprawie ulega estetyka miasta.
  • Prowadzone są prace mające na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy.
  • Planowana jest budowa autostrady z węzłem w Ryczołku i ewentualnie Groszkach Starych
  • Wszystkie istotne dla społeczeństwa informacje zamieszczane są na stronie internetowej urzędu, która jest głównym narzędziem promocji. Gmina promuje się poprzez różnego rodzaju wydawnictwa. Mieszkańcy mają zabezpieczony dostęp do Internetu drogą sieciową i radiową.


Pozdrawiam
Marian Soszyński

Dodatkowe informacje