Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Korowód Kolędowy 2021

Korowód kolędowy 2021_10„Korowód Kolędowy” to cykliczna impreza organizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej w partnerstwie z samorządami lokalnymi. Tegoroczne wydarzenie, mające charakter konkursu  jest organizowane  po raz dziesiąty.

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kałuszynie obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kałuszynie częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kałuszynie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • topografia serwisu
  • odsłuchanie treści strony;

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej sekretariat@kaluszyn.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Kałuszynie mieści się w dwukondygnacyjnym budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu od ul. Pocztowej przy schodach znajduje się dzwonek, po naciśnięciu którego, pracownik Urzędu schodzi do klienta. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość (jednak nie otwierają się automatycznie). Schody zewnętrzne posiadają poręcze. W ramach jednej kondygnacji nie ma różnicy poziomów. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Dostęp na pierwsze piętro został zapewniony z wykorzystaniem schodów z poręczą. Schody mają odpowiednią szerokość. Budynek nie posiada windy. Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń.

Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a jak i kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy budynku Urzędu Miejskiego wydzielone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne Brak

Dyżur nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 24 grudnia 2021

24122021npp_1

O G Ł O S Z E N I E - Urząd Nieczynny w dniach

Informuje się, że :

  • dzień 24 grudnia 2021 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w zamian za 25 grudnia 2021 roku – dzień świąteczny przypadający w dniu wolnym od pracy,
  • dzień 7 stycznia 2022 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w zamian za dzień 1 stycznia 2022 roku – dzień świąteczny, przypadający w dniu wolnym od pracy.

 

       W związku z powyższym w tych dniach Urząd będzie nieczynny.

 

KONKURS GŁOSUJ NA WIELBŁĄDA!

Głosój na wielbłąda_1Trwa konkurs, w którym każdy może wziąć udział zdobywając dla wybranej miejscowości atrakcyjne nagrody: kostium wielbłąda, wizytę telewizji w miejscowości na Orszaku, a także gadżety i słodkie czekoladki. Głosowanie trwa do 3 grudnia do godz. 12:00, już teraz możesz zagłosować: https://orszak.org/konkursy/glosuj-na-wielblada-i-wygraj-kolorowy-orszak-72.html

Mikołajkowe morsowanie nad Zalewem Karczunek

mikołajkowe morsowanie_15 grudnia Burmistrz Kałuszyna zaprasza na mikołajkowe morsowanie nad Zalewem Karczunek.

XIII Dzień Kultury Żydowskiej w Kałuszynie - "Miasteczka Dwóch Kultur"

Dzień kultury Żydowskiej_1 25 listopada 2021r. w Domu Kultury w Kałuszynie odbył się 13 już z cyklu "Dzień Kultury Żydowskiej - Miasteczka Dwóch Kultur"

Urząd Miejski w Kałuszynie zatrudni inkasenta opłaty targowej

Umowa zlecenie


Wynagrodzenie –prowizja 15 % zebranej opłaty targowej

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia   do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie ul. Pocztowa 1,   lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje tel.25 7576618 w 19

Planowane wyłączenia

JESIENNE SZCZEPIENIE LISÓW

lisek_1Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach od 15 listopada do 30 listopada 2021 roku przeprowadzona zostanie jesienna akcja szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu mińskiego.

Informacja

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich. Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada 2021 r. mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.

Badanie ankietowe

Pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Budapest Univeristy of Technology and Economic i Ural State University of Economics prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Rosję na temat zmian wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Ankieta

Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn

obwodnica olszewiceW październiku bieżącego roku została zakończona realizacja zadania  pn.” Budowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice, Kałuszyn”.

Obchody 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Obchody 11 listopada 2021_2W tym roku obchodziliśmy 103 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej edycja on-line

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br. Aby wziąć udział w turnieju należy uprzednio zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej. Powinien to uczynić zarówno opiekun jak i uczestnik.

Dodatkowe informacje