Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Kałuszynskie spotkania z historią

plakat

Narodowe Czytniae 2021

Narodowe Czytanie 2021_2

Obchody 12 września 2021

12 września

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2021 MODUŁ 2 – ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA KLUBU „SENIOR+” W KAŁUSZYNIE

flagaW ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł 2, Gmina Kałuszyn pozyskała środki na zapewnienie w bieżącym roku działalności Klubu „Senior+”, funkcjonującego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wartość dofinansowania: 42 720,00 zł

Całkowita wartość projektu: 122 720,00 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach Programu jednostki samorządu mogą otrzymać:
1) jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia (moduł1),
2) zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia (moduł 2).

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie.

Podpisanie umowy Maluch+ 2021

 flagaRok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w ramach resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3 „Maluch+”.

 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 20.08.2021 r.

 

Okres realizacji zadania: 01.01.2021r.-31.12.2021r.

 

Przyznana kwota dotacji: 28 800,00 zł

 

Całkowita wartość zadania: 493 464, 00 zł

 

Realizowane zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych  przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „Maluch+” w Gminnym Żłobku w Kałuszynie.

 

XI edycja konkursu "Barwy Wolontariatu"

Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Helena Litwin - Przewodnicząca Rady Narodowej Miasta i Gminy Kałuszyn przed 1990r.

Klepsydra - helena litwin

Nagłośnienie dla ratowników na plaży nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie dzięki wsparciu PSE

wzmocnij swoje otoczenieNa plaży Zalewu Karczunek w Kałuszynie wykonane zostało nagłośnienie na potrzeby działań ratowniczych. Inicjatywę zrealizowano dzięki dofinansowaniu w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na realizacje celu przekazano prawie 20 tys. zł.

Ostrzeżenie z dn. 30.08.2021

ostrzeżenie meteorologiczne nr 89 – intensywne pady deszczu/1.

Młody Podróżnik

Młody Podróżnik_1Program „Młody Podróżnik” jest częścią projektu YOUMOBIL, którego celem jest propagowanie transportu kolejowego wśród młodzieży. Organizatorzy programu chcą nagradzać tych, którzy w swych wyborach dotyczących mobilności konsekwentnie wybierają kolej.

Dofinansowanie do remontu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie

W dniu 25 sierpnia 2021 roku na stadionie sportowym Victoria Kałuszyn miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania w kwocie 88.000,00 zł realizacji zadania pn. „Remont kompleksu sportowego w Kałuszynie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

 

Nie dla ASF

Kamera termowizyjna w jednostce OSP Kałuszyn

kamera termowizyjnaW czerwcu nasza jednostka w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” otrzymała grant w wysokości 14 500 zł na zakup profesjonalnej kamery termowizyjnej. Organizatorem programu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Planowane wyłączenia

pge dystrybucja

Dodatkowe informacje