Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE

 

BurmistrzArkadiusz Czyżewski

Z-ca Burmistrza Henryka Sęktas

Sekretarz

Skarbnik Maria Bugno

Adres:
05 - 310 Kałuszyn
ul.  Pocztowa 1
Telefon: (25) 757-66-18

             (25) 757-61-88

     Fax: (25) 757-60-26

Sekretariat: 25 676 00 44

 

Ważne informacje w sprawie szczepień COVID-19Strona www: http://www.kaluszyn.pl


E-mail: umkaluszyn(@)kaluszyn.pl , sekretariat(@)kaluszyn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania podań, wniosków oraz skarg do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w formie elektronicznej.

Korzystanie z ESP jest możliwe tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany. Aby skorzystać z ESP, należy kliknąć ePUAP

 

adres skrytki: /g1l9h0r9dv/skrytka

 


NIP: 822-10-02-958

 

REGON: 000528451

 

Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn informuje, że od 01.01.2019r. obsługę bankową budżetu Gminy Kałuszyn (NIP 822-215-88-17; regon 711582612; kod  jednostki 1412093) prowadzi  Bank Spółdzielczy w  Kałuszynie.

 

Numer rachunku podstawowego to: 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010

 

Konto do opłat  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 27 9224 0007 0000 9667 2000 0240GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO:

Poniedziałek - piątek - od godz. 7.30 do godz. 15.30

 

CENTRALA - (025)757-66-18

 

Dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe, ewidencja ludności - wew. 17


Kadry, sprawy oświaty - wew. 11


Urząd Stanu Cywilnego - wew. 21


Podatki - wew. 10


Inwestycje - wew. 12

 

Stanowisko pracy ds.   funduszy, programów pomocowych, rozwoju gminy, drogownictwo - w.16

 

 

 

 

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami, komunalnej i promocji gminy - w.15

 

 

 

Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki odpadami - w.24 

 

 

 

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwo, ochrona zwierząt, komunikacja - w.24

 

 

Sport i rekreacja - wew. 15


Działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol - wew. 19


Obsługa Rady - wew.11


Skarbnik - wew. 14

 

Obsługa finansowa jednostek oświatowych - wew. 33


Obsługa finansowa budżetu gminy - wew.18

 

 

Akty Prawne

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Ochrona Środowiska

Charakterystyka środowiska gminy Kałuszyn


Gmina Kałuszyn położona jest w dorzeczu Bugu na pograniczu Kotliny Warszawskiej na zachodzie i Wysoczyzny Siedleckiej na wschodzie.

Mazowsze stanowi kotlinę, która na wschód od Wisły podnosi się łagodnie osiągając pod Kałuszynem 223 m. Ta wyniosłość terenu silnie rozcięta przez erozje cieków wodnych nazywana jest  "guzem kałuszyńskim".

Ze względu na to, że początek bierze tu kilka rzek płynących do Wisły i Bugu nazywany jest również "kałuszyńskim węzłem wodnym":

 • w pobliżu miejscowości Chrościce i Wólka Kałuska przepływa rzeka Rządza, która w początkowym biegu płynie w kierunku południowym i południowo - zachodnim, a następnie kieruje się ku północnemu zachodowi;
 • w pobliżu miejscowości Olszewice i Szymony przepływa rzeka Witówka kierująca się ku południowemu wschodowi;
 • w pobliżu miejscowości Mroczki, Milew i Sinołęka przepływa rzeka Gawroniec kierująca się ku północnemu Zachodowi.


Gmina posiada bogate walory przyrodnicze. Indywidualne formy ochrony przyrody stanowią pomniki przyrody i użytek ekologiczny. Pomnikami przyrody uznane są 4 drzewa oraz 3 głazy narzutowe.Drzewa uznane za pomniki przyrody to:

 • lipa drobnolistna znajdująca się na terenie probostw Parafii Rzymsko - Katolickiej w Kałuszynie,
 • lipa drobnolistna "Renata" znajdująca się w parku podworskim w Sinołęce,
 • dęby szypułkowe "Bolek" i "Lolek" zlokalizowane na prywatnej nieruchomości w miejscowości Leonów.


Głazy narzutowe unane za pomniki przyrody znajdują się na gruntach wsi Garczyn Duży. Są to :

średnioziarnisty granit różowy, drobnoziarnisty granit różowy, gnejs szary.

Użytek ekologiczny "Sosny Olszewickie" stanowią starodrzew sosnowy w wieku około 300 lat. Użytek zajmuje obszar o pow. 0,22 ha, stanowi unikatowe stanowisko sosny zwyczajnej o zachowanym naturalnym pokroju korony.Na terenie uroczyska Gójszcz w 1995 roku powstał Rezerwat Przełom Witówki. Rezerwat zajmuje obszar ponad 92 ha, z czego ponad 6 ha znajduje się na terenie gminy Kałuszyn. Wzdłuż rzeki Witówki ciągnie się ols porzeczkowy, dużym udziałem chronionej czarnej porzeczki. W kompleksie z olsem występują łęgi: łęg przystrumykowy, łęg wiązowo-jesionowy, grąd lipowo-grabowy i bór mieszany. Na terenie rezerwatu występują gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, złoto głów storczyk Fuscha, storczyk szerokolistny, grążel żółty kopytnik zwyczajny, bagno zwyczajne, turówka wonna, kruszyna, kalina.

 


Przez teren gminy rozciąga się. Około 8 % powierzchni Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należy do tutejszej gminy. Cały obszar zajmuje powierzchnię 29.316 ha, rozciąga się na długości 30 km wzdłuż drogi Warszawa - Terespol. Najliczniej reprezentowanymi zbiorowiskami są tu bór świeży, bór mieszany, lasy mieszane, występuje ponad 700 gatunków roślin naczyniowych, w tym 12 objętych ochroną ścisłą, 10 ochroną częściową i 51 taksonów uznawanych za rzadkie. Można tu potkać pióropusznik strusi, widłaka torfowego, lilię złoto głów, kokorycz pełną, niezapominajkę skąpo kwitową. Na terenie stawów rybnych w Gołębiówce, występują osobliwe gatunki ptaków: rybitwy czarne, bączki, zielonki, czernice, perkozy, a także stanowisko ogorzałki. Z ptaków przebywających okresowo występują: orzeł bielik, kania czarna i bocian czarny. Różnorodność ekosystemów występujących na terenie gminy pozwała na bytowanie różnorodnych gatunków ptactwa, zwierząt. Żyją tu wszystkie gatunki sikor, dzięciołów, pokrzewek, ptaki drapieżne -krogulec, myszołów, pustułka, błotniak stawowy i łąkowy. Na terenie gminy występuje także zwierzyna łowna; dziki, sarny, bażanty, kuropatwy, na rzece Rządzy pojawiły się stanowiska żerowania bobrów.

Gleby na terenie gminy są słabej jakości. Ponad połowę użytków rolnych stanowią gleby klas V i VI, natomiast gleby klasy Ii II praktycznie nie występują.

Powierzchnia geodezyjna gminy Kałuszyn wynosi 9.452 ha, z czego około 21,6 % stanowią lasy. Największa powierzchnia leśna jest w obrębie miejscowości: Marysin - 223,97 ha; Mroczki - 143,81 ha; Milew - 142,92 ha; Nowe Groszki - 132,49 ha, najmniejsza: Garczyn Mały - ok. 10 ha; Patok - 11 ha. W przeważającej części kompleksów leśnych są to bory mieszane i bory mieszane świeże. Gatunkiem dominującym jest sosna zwyczajna.

Na terenie gminy występują złoża kruszywa naturalnego - żwiru i piasku. Obszary górnicze zlokalizowane są na gruntach wsi Kazimierzów, Ryczołek, Olszewice, Gołębiówka, Przytoka.

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Kałuszyn

1.    Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej

        w Kałuszynie 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 4 Bielińska Joanna

        Tel. o25/75-76-021 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2.    Stowarzyszenie Klub Sportowy Victoria 05-310 Kałuszyn

        ul. Warszawska 7 Dariusz Przybyłko - Prezes

        e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3.   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej 05-310 Kałuszyn

       ul. Warszawska 45 Grażyna Gójska - Prezes  Tel. 025/75-76-210

       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


4.   Stowarzyszenie Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II 05-310 Kałuszyn

       ul. Mickiewicza 2

Prezes- Alina Włodarczyk-Kurpiewska

tel. 609255005

Kapelmistrz - Rafał Walentek

tel. 792234159


5.   Stowarzyszenie Jesteśmy Razem 05-310 Kałuszyn

       ul. Wojska Polskiego 20 Hanna Poławska - Prezes 

       Tel. 025/75-76-147

 

6. Koło Gminne Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

       05-310 Kałuszn ul. Warszawska 45 Jadwiga Milewska

       – Przew.Koła

       Tel. 025/75-76-210 /Dom Kultury/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


7. Koło Miejsko-Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów

       Politycznych 05-310 Kałuszyn  ul. Warszawska 45

       Eugeniusz Kulesza - Prezes Koła e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

       Tel. pryw. 025/75-76-285

 

8. Stowarzyszenie  Inicjatyw Wszelkich „DRZEWO POKOLEŃ” ,

      adres 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 4, 

      Teresa Kowalska – prezes,

      kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 25/7576-021

 

Oświata w Gminie Kałuszyn

    Szkoła Podstawowa w Kałuszynie
    Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach
    Publiczne Gimnazjum w Kałuszynie
    Przedszkole Publiczne w Kałuszynie

Samorząd

Gmina to wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą jej mieszkańcy i odpowiednie terytorium. Gmina ma osobowość prawną, wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej. Podstawowym aktem wewnętrznym regulującym, obok przepisów powszechnie obowiązujących, ustrój i sposób działania organów gminy jest jej statut. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym /poprzez wybory i referendum gminne/ lub za pośrednictwem organów gminy.


 

Zadania gminy

Samorząd gminy wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania publiczne wykonywane przez gminę dzielą się na zadania własne oraz zadania zlecone /bądź to w drodze ustawy, bądź na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego/.

Zadania własne gminy obejmują zwłaszcza sprawy:

 • gospodarki terenami, ładu przestrzennego i ochrony środowiska,
 • dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • oświaty - szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i przedszkola,
 • kultury,
 • kultury fizycznej,
 • targowisk i hal  targowych,
 • zieleni,
 • cmentarzy komunalnych,
 • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi, ze społecznościami  lokalnymi i regionalnymi innych państw,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej.


Organy Gminy

Organami Gminy Kałuszyn są:

 • Rada Miejska
 • Burmistrz


Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Tworzą ją radni wybrani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, tajnych i równych odbywających się na zasadach określonych w ustawie z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm./. Rada Miejska w Kałuszynie liczy 15 radnych. Kadencja rady gminy trwa 4 lata. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, którego zadaniem jest organizowanie pracy rady oraz zwoływanie i prowadzenie jej obrad.

Radzie gminy przysługuje domniemanie kompetencji. Wszelkie zatem kompetencje niepowierzone wyraźnie  burmistrzowi /wójtowi/, a przyznane przez prawo organom gminy przysługują radzie. Do wyłącznej  właściwości rady gminy należą następujące sprawy:

 • uchwalanie statutu gminy, powołanie i odwołanie  skarbnika oraz sekretarza gminy,
 • uchwalanie budżetu gminy,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków  budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na to odpowiednich sum,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, podejmowanie uchwał w sprawach  herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 • Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy/zgodnie z art.26 ustawy o samorządzie gminnym/, wybranym w bezpośrednich wyborach.


Do zadań  burmistrza należy przede wszystkim:

 • przygotowywanie projektów  uchwał rady gminy,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.   
 

Burmistrz pełni funkcję organu pierwszej instancji właściwego do załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej. Jest organem podatkowym pierwszej instancji w zakresie podatków  pobieranych przez gminę.  Burmistrz jest  kierownikiem Urzędu Miejskiego  i wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Siedzibą samorządu  jest:

Urząd Miejski w Kałuszynie
05-300 Kałuszyn,
ul. Pocztowa 1
tel/fax 025/757-60-26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
więcej informacji w BIP

Policja

ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
tel/fax. 025 757 67 77

+48477249799

Kierownik posterunku: mł. Aspirant Piotr Gaładyk

tel. Komisariat Pokicii w Mrozach 47 724 98 50
 

 

Bezpieczeństwo osób i mienia na terenie gminy zapewnia Posterunek Policji w Kałuszynie podporządkowany Komisariatowi Policji w Mrozach.
Posterunek dla gminy Kałuszyn przywrócony został staraniem władz samorządowych we wrześniu 2003 roku. Na siedzibę Posterunku gmina przekazała nieodpłatnie lokal w budynku Urzędu Miejskiego. W grudniu 2005 roku Posterunek został wyposażony przez Komendę Powiatową Policji w samochód marki Skoda Octavia. Gmina Kałuszyn sfinansowała w części zakup tego samochodu.
Posterunek zatrudnia 5 policjantów.

 

 

Urząd

 • Dane teleadresowe

  • EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
  • POGOTOWIE RATUNKOWE 999
  • STRAŻ POŻARNA 998
  • POLICJA 997
  • POGOTOWIE GAZOWE 992
  • POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
  • INFORMACJA DROGOWA 19 111
  • Urząd Miejski – Zarządzanie Kryzysowe
                        ul. Pocztowa 1
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 25 757 66 18 wew. 17 (w godzinach pracy Urzędu)
  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynne całą dobę)
                        ul. Warszawska 120
                        05-300 Mińsk Mazowiecki
                        tel. 25 758 62 64
  • Ośrodek Pomocy Społecznej
                        ul. Pocztowa 4A
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 537 519 078
  • Zakład Gospodarki Komunalnej
                        ul. Warszawska 37
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 661-540-505
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
                        ul. Wojska Polskiego 24
                        05-310 Kałuszyn
                        tel. 25 757 61 22

 

 

Samoobrona powszechna – polega na trwałym lub     doraźnym organizowaniu się ludności cywilnej w miejscu zamieszkania, dla przeciwstawienia się zagrożeniom życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona  ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Jednym z ważniejszych zadań Obrony Cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie ludności przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym.  Ma to na celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych pomieszczeniach ochronnych.

OSTRZEGANIE – przekazywanie komunikatów i informacji o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach. Informacje te przekazywane są przez organy wykrywające lub ustalające stan zagrożenia organom odpowiedzialnym za uprzedzanie alarmowanie ludności, w celu podjęcia działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujących o sposobach wykorzystania tych działań.

ALARMOWANIE – przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

W gminie Kałuszyn do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się syreny ręczne zlokalizowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96). Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawiają poniższe tabele.
 

Rodzaje alarmów i komunikaty ostrzegania

według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWELp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał

alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

Znak żółty w kształcie trójkąta

lub

w uzasadnionych przypadkach innej

figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

............... dla ..............

 

 

 

        KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. .....

może nastąpić skażenie

.................................

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku ...................... (podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj skażenia)

dla ..................

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj zakażenia) dla ..................

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ...................

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję

uprzedzenie o zagrożeniu

...................... (podać rodzaj klęski)

dla ..................

 

 

ZACHOWANIE SIĘ LUDNOŚCI PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Rodzaj alarmu

Postępowanie po usłyszeniu sygnału alarmu lub uprzedzeniu o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami:

Alarm powietrzny

 Osoby znajdujące się w domu powinny:

·      szybko ubrać się,

·      zabrać indywidualne środki ochrony,

·      zamknąć okna i drzwi,

·      wyłączyć urządzenia energetyczne,

·      zga­sić ogień w piecach,

·      zabrać przygotowany zapas żywności, wody oraz doku­menty osobiste, latarkę elektryczną i dobrze zabezpieczyć mieszkanie,

·       wychodząc z domu należy wyprowadzić całą rodzinę, a także ostrzec sąsiadów, którzy mogli nie usłyszeć sygnału,

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

·      przerwać czynności pracując przy sprzęcie mechanicznym, wyłączyć urządzenia i zabezpieczyć pomieszczenie,

·      pracownicy w zakładach pracy powinni postępować zgodnie ze wskazówkami zakładowych organów Obrony Cywilnej,

·      udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

·      pomagać słabszym i chorym

·      prowadzący wszelkie pojazdy mechaniczne lub konne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego powinni je zatrzymać. Pojazdy zatrzymują się w taki sposób aby nie tarasować przejazdu.

Przechodnie udają się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych. Nocą wygaszane są światła.

·      przed udaniem się do pomieszczeń lub miejsc ochronnych właściciele żywego inwentarza muszą schronić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomiesz­czeniach ochronnych,

·      do pomieszczeń ochronnych dla ludzi nie wolno zabierać zwierząt domowych, materiałów łatwopalnych i o silnym zapachu, w pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu, używać lamp naftowych i świec,

 

Alarm o skażeniach

Należy postępować jak po ogłoszeniu sygnału alarmu o skażeniach, ponadto:

·      poza schronami lub w schronach nie posiadających urządzeń filtrowentylacyj­nych należy niezwłocznie nałożyć maski p.gaz., narzutki, buty ochronne i inne posiadane środki ochrony dróg oddechowych i skóry,

·      nie zbliżać się do rejonu awarii,

·      stosować się do informacji przekazywanych przez ruchome środki

·      jeśli sam zauważasz oznaki użycia broni chemicznej lub biologicznej powinie­neś niezwłocznie nałożyć maskę p.gaz., lub inne środki ochrony i zawiadomić o tym najbliższe otoczenie, a następnie organy Obrony Cywilnej działające na tym terenie.

Osoby przebywające w otwartej przestrzeni powinny:

·      szybko wyjść ze strefy skażonej kierując się prostopadle do kierunku wiatru od­dalając się od miejsca największego skażenia, przy czym należy uważać by nie wchodzić na plamy środka trującego lub do lejów bomb (pocisków),

·      udać się do najblizszych budynków mieszkalnych lub publicznych,

 

Osoby, przebywające w pomieszczeniach, które nie zdażyły wyjść przed wystąpieniem skażenia powinny:

·      włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,

·      pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,

·      do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać szczelnych pomieszczeń,

·      powstrzymać sie od palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz prac wymagających wysiłku (dużego zapotrzebowania na tlen)

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska

·      wysłuchiwać komunikataty, ściśle wykonywać polecenia,

·      powiadomić sąsiadów i być w gotowości do niesienia pomocy,

·      nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

·      sprawdzić posiadane indywidualne środki ochronne

·      skontrolować szczelność pomieszczeń przeznaczonych do ukrycia ludzi i zwierząt,

·      sprawdzić zabezpieczenie przed skażeniami posiadanych zapasów żywności, wody, lekarstw oraz paszy dla inwentarza żywego,

·      umieścić zwierzęta w uprzednio przygotowanych pomieszczeniach ochronnych, udać się do ukrycia,

·      przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia służb obrony cywilnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Odwołanie alarmu

·      po tym sygnale można wychodzić z pomieszczeń ochronnych,

·      poddać się zabiegom sanitarnym w przypadku wystąpienie skażeń,

·      przeprowadzić dezaktywację w przypadku skażeń promieniotwórczych lub odkażania w przypadku skażeń chemicznych żywnosci, sprzętu zwierząt gospodarskich, paszy oraz innego mienia,

·      w przypadku zakażenia biologicznego stosować się do zasad profilakatyki przeciwepidemicznej

·      przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,

 

 

Historia i zabytki

Najstarsze znaleziska archeologiczne w gminie Kałuszyn pochodzą z trzeciego wieku przed naszą erą. Od czasów średniowiecza tereny wchodziły w skład Ziemi Liwskiej. Dzięki staraniom możnego rodu Opackich, w 1718 roku Kałuszyn otrzymał prawa miejskie. Nadał je król August II na Sejmie w Grodnie. Właścicielami miejscowości byli kolejno: Kałuscy, Orzeccy, Opaccy, Rudzińscy, Różanieccy i Zamoyscy. Ostatnim dziedzicem Kałuszyna był Aleksander Wątróbski. 

Miasto ma bogatą przeszłość historyczną. W czasie kampanii napoleońskiej zostało zniszczone. Podczas powstania listopadowego trzykrotnie doszło do walk w mieście. Kałuszynianie brali również czynny udział w powstaniu styczniowym. W czasie kampanii obronnej w dniach 12-13 września 1939 r. I Dywizja Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego stoczyła pod Kałuszynem zwycięski bój z 44 pułk 11 DP oraz elementami DPanc. „Kempf”. W 1991 roku Kałuszyn przystąpił do Stowarzyszenia Miast Pokoju. Z ziemią kałuszyńską związanych jest wiele interesujących przekazów historycznych.

ZABYTKI KAŁUSZYNA

 1. Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1889-1897 wg projektu Józefa Dziekońskiego (w ołtarzu głównym obraz pędzla M. Andriollego).
  Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_16 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_17 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_19 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_18 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_1 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_6 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_7 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_8 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_9 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_10 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_11 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_12 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_13 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_15 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_14 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_2 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_20 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_3 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_4
 2. Plebania - budynek murowany z II poł. XIXw.
   
 3. Poczta - murowana, parterowa z końca XIXw., odrestaurowana w 1993 r.
   Poczta w Kałuszynie_1 Poczta w Kałuszynie_2
 4. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z 1918 r.
   
 5. Ratusz w Kałuszynie.
  Ratusz w Kałuszynie_1 Ratusz w Kałuszynie_2 Ratusz w Kałuszynie_3 Ratusz w Kałuszynie_4 Ratusz w Kałuszynie_5
 6. Kamieniczki z przełomu XIX i XXw. przy ul. Warszawskiej.
 7. Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie
  Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_1 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_2 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_3 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_4 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_5
      
 8. Izba Pamięci w Gimnazjum
  Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_2 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_1 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_4 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_5 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_6 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_7 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_8
 9. Kaplica w Olszewicach
 10. Kaplica w Milewie
  Kaplica w Milewie_1 Kaplica w Milewie_2 Kaplica w Milewie_3 Kaplica w Milewie_4 Kaplica w Milewie_5
 11. Zespół Dworski w Gołębiówce
  Zespół Dworski w Gołębiówce_3 Zespół Dworski w Gołębiówce_1 Zespół Dworski w Gołębiówce_2
 12. Zespół Dworsko Folwarczny w Sinołęce
  Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_28 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_11 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_12 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_13 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_14 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_16 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_7  Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_9 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_5 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_10 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_2 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_1 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_17 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_19 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_18 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_4 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_6 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_20 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_21 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_22 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_23 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_24 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_25 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_26 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_27 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_29

Archive Module

This module shows a list of the calendar months containing archived articles. After you have changed the status of an article to archived, this list will be automatically generated. Help

Dodatkowe informacje