Uchwałą Nr XII/81/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r. został nadany tytuł "Honorowy obywatel Kałuszyna"

Ks. Władysław Szymański angażuje się w życie społeczne mieszkańców Kałuszyna i okolic.
Współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz dobra parafian i mieszkańców, a w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży, kombatantów i Ochotniczych Straży Pożarnych. Troszczy się o zachowanie dziedzictwa naszych przodków, wokół Kościoła i Cmentarza. Jest niezwykle zaangażowany w organizację uroczystości religijno-patriotycznych poświęconych pamięci i czci żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny we wrześniu 1939r. w Kałuszynie oraz organizację Dożynek Parafialno-Gminnych.
Za społeczną działalność otrzymał Odznaczenia i Medale:

  • "Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”
  • "Medal Pro Memoria” w 2005r.
  • "Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”  w 2006r.