Uchwałą Nr XII/82/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r. został nadany tytuł "Honorowy obywatel Kałuszyna"

Pan Profesor Janusz Tazbir urodził się w Kałuszynie dnia 5 sierpnia 1927r. Należy do najwybitniejszych historyków w Polsce. Prowadzona Przez Pana Profesora działalność naukowa i społeczna przynosi chlubę naszemu miastu i jego mieszkańcom.
Dorobek naukowy naszego rodaka jest imponujący. Dotyczy historii Rzeczypospolitej Polskiej z okresie XVI i XVII wieku. Profesor Janusz Tazbir jest naszym autorytetem w dziedzinie historii kultury staropolskiej, reformacji i kontrreformacji. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą. Wiele miejsca w swojej twórczości poświęca wspomnieniom z rodzinnych stron. Jest współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej. Wspiera intelektualnie redakcję „…Kałuszyńskie” oraz redakcję „Rocznika Kałuszyńskiego” W roku 2003 uczestniczył w uroczystościach z okazji Jubileuszu Miasta.
Za działalność naukową i ogromny wkład dla polskiej nauki historycznej został odznaczony m.in.

  • Krzyżem Kawalerskim w 1978r.
  • Krzyżem Komandorskim w 1992r.
  • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą w 2000r.

Otrzymał tytuł doktora honoris causa Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu w Opolu.