koziołek z parku

Zbiór informacji na temat osiągnieć gminy Kałuszyn na przestrzeni lat.

Gmina Kałuszyn otrzymała wyróżnienie w konkursie

„”Przyjazna Wieś 2014 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła w maju 2014 konkurs „Przyjazna wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
Udział w konkursie mogli wziąć beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.
W dniu 11.08.br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej ”Przyjaznej wsi 2014” na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Komisja dokonała oceny i w głosowaniu punktowym wybrała laureatów tegorocznego konkursu. W kategorii infrastruktura społeczna wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Kobiet z Pomysłem w Zimnowodzie za projekt „Z Internetem łatwiej”, który realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Projekt Stowarzyszenia realizowany był w okresie od stycznia do czerwca 2013r. przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Kałuszynie oraz Gminą Kałuszyn. Celem operacji było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie warsztatów komputerowych (w podziale na 3 grupy w zależności od stopnia zaawansowania: poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany).  Zajęcia skierowane były do 30 osób zamieszkałych na obszarze LGD i odbywały się w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie.  Osoby uczestniczące w zajęciach zdobyły umiejętności w zakresie obsługi komputera, tworzenia różnych dokumentów w edytorze tekstu, poznały wybrane zagadnienia arkusza kalkulacyjnego oraz możliwości i zastosowanie Internetu. Realizacja operacji przyczyniła się do zdobycia nowych umiejętności w tym do zwiększenia zainteresowań komputerem i Internetem mieszkańców obszaru LGD. Budżet projektu to kwota 11.820,00 zł. z czego dofinansowanie to kwota 8 237,94.
Wyróżnienie dla Stowarzyszenia odebrała Prezes Stowarzyszenia Kobiet z Pomysłem w Zimnowodzie Pani Beata Maria Gadomska podczas uroczystego zakończenia konkursu „Przyjaznej wsi 2014”, które odbyło się podczas VIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Gmina Kałuszyn otrzymała wyróżnienie w konkursie

„Przyjazna Wieś 2014" 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła w maju 2014 konkurs „Przyjazna wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
Udział w konkursie mogli wziąć beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.
W dniu 11.08.br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej ”Przyjaznej wsi 2014” na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Komisja dokonała oceny i w głosowaniu punktowym wybrała laureatów tegorocznego konkursu. W kategorii infrastruktura społeczna wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Kobiet z Pomysłem w Zimnowodzie za projekt „Z Internetem łatwiej”, który realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Projekt Stowarzyszenia realizowany był w okresie od stycznia do czerwca 2013r. przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Kałuszynie oraz Gminą Kałuszyn. Celem operacji było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie warsztatów komputerowych (w podziale na 3 grupy w zależności od stopnia zaawansowania: poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany).  Zajęcia skierowane były do 30 osób zamieszkałych na obszarze LGD i odbywały się w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie.  Osoby uczestniczące w zajęciach zdobyły umiejętności w zakresie obsługi komputera, tworzenia różnych dokumentów w edytorze tekstu, poznały wybrane zagadnienia arkusza kalkulacyjnego oraz możliwości i zastosowanie Internetu. Realizacja operacji przyczyniła się do zdobycia nowych umiejętności w tym do zwiększenia zainteresowań komputerem i Internetem mieszkańców obszaru LGD. Budżet projektu to kwota 11.820,00 zł. z czego dofinansowanie to kwota 8 237,94.
Wyróżnienie dla Stowarzyszenia odebrała Prezes Stowarzyszenia Kobiet z Pomysłem w Zimnowodzie Pani Beata Maria Gadomska podczas uroczystego zakończenia konkursu „Przyjaznej wsi 2014”, które odbyło się podczas VIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Gmina Kałuszyn laureatem I miejsca konkursu

„Najpiękniejsze parki Mazowsza” w kategorii: skwer.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs: „Najpiękniejsze parki Mazowsza”. Konkurs skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, na terenie których w ciągu ostatnich 4 lat powstały czy też zostały zrewitalizowane parki lub skwery. Gmina Kałuszyn zgłosiła do konkursu Park przy Placu Kilińskiego w Kałuszynie. 8 października 2013 r. odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w II edycji tego konkursu. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Kałuszyna - p.Marian Soszyński, który odebrał nagrodę dla Gminy Kałuszyn za zajęcie I miejsca w kategorii: skwer.

Gmina za zajęcie I miejsca otrzymała nagrodę rzeczową – wysokiej klasy sprzęt elektroniczny oraz pamiątkową statuetkę. Nagrody wręczył m.in. członek zarządu województwa mazowieckiego p.Wiesław Raboszuk.

 

  Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl i Katolickie Radio Podlasie ogłosili Plebiscyt TOP Regionu 2013 na "Inwestycję Roku 2013 w Regionie”, ”Wydarzenie Kulturalne Roku 2013 w Regionie” i „Sportowca Roku lub Wydarzenie Sportowe Roku 2013 w Regionie”.
Gmina Kałuszyn zgłosiła do udziału w plebiscycie na „Inwestycję Roku 2013 w Regionie”  Rozbudowę zalewu Karczunek w Kałuszynie.
W grudniu na stronie portalu podlasie24.pl zostały umieszczone zgłoszone propozycje w poszczególnych kategoriach. Na zgłoszone propozycje można było głosować poprzez stronę internetową. Głosowanie odbyło się w dwóch etapach Propozycje, które otrzymały największa liczbę głosów w I turze głosowania zostały zakwalifikowane do II etapu głosowania.  W II etapie propozycja zgłoszona przez Gminę Kałuszyn znalazła się wśród finalistów.

 

Po raz drugi Instytut Książki wspólnie z „Rzeczpospolitą” zorganizował ranking najlepiej prowadzonych bibliotek, którego celem jest pokazanie przykładów dobrej współpracy lokalnych władz i bibliotekarzy dzięki której biblioteki stają się miejscem spotkań nie tylko z książką ale także ludźmi, wiedzą i kulturą. W tym roku w rankingu wzięło udział blisko 700 bibliotek z całej Polski. Liderem rankingu została Biblioteka Publiczna w Kałuszynie. Pod uwagę było brane: ilość czytelników, wypożyczone książki, powierzchnia biblioteki, księgozbiór, nowe książki oraz procent dotacji, który przyznawany jest przez samorząd na działalność. Biblioteka w Kałuszynie przyciąga nie tylko wyglądem, ale również szeroką gamą recitali, koncertów oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. Organizowanych jest wiele warsztatów. W bibliotece można skorzystać bezpłatnie z Internetu. Od dwóch lat biblioteka w Kałuszynie jest w pełni zinformatyzowana oraz wyposażona w katalog on-line dzięki któremu czytelnicy mogą zamawiać książki prze Internet. Biblioteka w Kałuszynie w ostatnich latach wyszła naprzeciw mieszkańcom i czytelnikom przekształcając się nie tylko w nowoczesną bibliotekę, ale w gminne centrum kulturalno-informacyjne.

 

Osiągnięcia gminy Kałuszyn w konkursie „Przyjazna wieś 2012” oraz  V ogólnopolskim konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2012

Projekt „Rozbudowa Biblioteki i zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury oraz jego wyposażenie”, który realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” zdobył I miejsce w konkursie „Przyjazna wieś 2012" w kategorii: infrastruktura społeczna ogłoszonego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Przy ocenie brane były pod uwagę m.in.: polityka równości szans w realizacji projektu, użytkownicy powstałej infrastruktury, podjęcie działań w projekcie niwelujących dyskryminację, nawiązanie partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz integracji społecznej.
W konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2012 w kategorii „ekologia – środowisko” II miejsce zajął Pan Andrzej Abramowski z gminy Kałuszyn.
Nagrody w konkursach zostały wręczone 26.10.2012 podczas VI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zegrzu.
patrz zdjęcia

 

 

Gmina Kałuszyn laureatem w Konkursie „Przyjazna wieś”
Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu „Przyjazna wieś 2011”, wybierając najciekawsze, najbardziej innowacyjne projekty  finansowane ze środków europejskich, służące poprawie warunków życia na wsi w kategorii infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna.   Tuż przed  wigilią Świąt Bożego Narodzenia  burmistrz Kałuszyna Marian Soszyński odebrał  nagrodę za  zajęcie I miejsca w Konkursie       w kategorii infrastruktura społeczna  za projekt„Zagospodarowanie  centrum wsi Zimnowoda w Gminie Kałuszyn”.    Poza   dyplomem   Gmina otrzymała   nagrody rzeczowe  ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zwycięskie projekty zostały zgłoszone do etapu ogólnopolskiego.

 

 

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie w Rankingu  Bibliotek 2011.

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie znalazła się w gronie laureatów „Rankingu Bibliotek” organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”  we współpracy z Instytutem Książki, zajmując VII miejsce. W tegorocznym  Rankingu uczestniczyło ponad sześćset gmin z całej Polski.   Organizatorzy  w ankiecie pytali nie tylko o tradycyjne funkcje bibliotek, ale również  o wskaźniki, które pozwalają ocenić bibliotekę jako centrum lokalnej aktywności, miejsce spotkań , zapewniające dostęp do wiedzy, kultury i nowych technologii. Biblioteką w Kałuszynie   jest samorządową instytucją  kultury.  W ostatnich latach budynek został rozbudowany i doposażony, co znacznie poprawiło jego  funkcjonalność. Placówką   kieruje pani Anna Andrzejkiewicz,  wspólnie z załogą sprawia, że biblioteka jest instytucją otwartą na potrzeby mieszkańców i działa według najlepszych standardów.

 

Gmina Kałuszyn w II edycji konkursu ZDROWA  GMINA

W roku bieżącym Burmistrz – p. Marian Soszyński podjął decyzję o przystąpieniu Naszej Gminy  do II edycji konkursu Zdrowa Gmina. Organizatorem  Konkursu jest Polska Unia Onkologii.
Celem konkursu było zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, tj. mammografię, cytologię i kolonoskopię, organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Konkurs trwał od 1 marca 2011 roku do końca sierpnia 2001 roku. W 2011 roku do konkursu przystąpiło 211 gmin z 6 województw. Po zgłoszeniu przeprowadziliśmy szeroka akcję informacyjną wśród mieszkańców miasta i gminy. Zgodnie z regulaminem konkursu o poszczególnych miejscach decydującym był wzrost procentowy liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne finansowane przez Narodowych Fundusz Zdrowia i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz opracowanie i zgłoszenie opisu projektu działań promujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem nagrody głównej, tj. 100 tys. zł.         Nasza gmina znalazła się w finałowej 12 najlepszych, które przygotowały projekt profilaktyczny zwalczania chorób nowotworowych. Za udział w konkursie gmina Kałuszyn otrzymała  z rąk Prezesa Polskiej Unii Onkologii  Certyfikat.

W ramach konkursu  wykonywane były badania od marca 2011 roku do końca sierpnia 2011 roku. Trzykrotnie gościliśmy mammobus w Kałuszynie. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte były kobiety w wieku od 50 do 69 lat /rocznik 1942 – 1961/. Badania mammograficzne przeprowadzane były w Kałuszynie, na placu obok Przychodni Opieki Zdrowotnej, przy ul. Wojska Polskiego 20. Badanie mammograficzne przeprowadziło Centrum Usług Medycznych FADO. Każda kobieta otrzymała listowne zaproszenie na badanie, wyniki badań przekazane zostały również listownie do wszystkich kobiet, które zgłosiły się na badania. Zgłaszalność na badania profilaktyczne w zakresie mammografii na koniec sierpnia wyniosła 39,19%, w zakresie cytologii – 20,88%. Z bezpłatnych badań cytologicznych powinna skorzystać każda kobieta w wieku 25 – 59 lat, która w ciągu trzech ostatnich lat nie miała wykonywanych takich badań. Badania cytologiczne wykonywane były w poradni ginekologiczno-położniczej w Przychodni w Kałuszynie. Przystąpienie do konkursu spowodowało większą zgłaszalność pań na badanie. Kolonoskopia to badanie profilaktyczne jelita grubego. Akcja ta jest skierowana do kobiet     i mężczyzn w wieku 50 – 65 lat bez przypadków raka jelita grubego w rodzinie oraz osób     w wieku 40 - 65 lat, u których w rodzinach były takie przypadki. Mimo ogłoszenia o możliwości zorganizowania wyjazdu zbiorowego na badanie kolonoskopii, nie było chętnych na te badania.

 

Być w drodze…

  Zespół Pieśni i Tańca KASIANIECKA, który od 33 lat pracuje przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie zwyciężył w X Międzynarodowym Dziecięcym i Młodzieżowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Magia Italiana”. Z uśmiechami na twarzach, złotymi medalami oraz symbolicznym pucharem tancerze i opiekunowie zespołu wrócili z ziemi włoskiej do Polski w dniu 13 lipca 2011 roku.

Włoska przygoda rozpoczęła się już 2 lipca, kiedy w godzinach porannych, po kilkunastominutowym pakowaniu bagaży, rekwizytów oraz kompletów kostiumów, członkowie zespołu wyruszyli w długą podróż. Do pokonania mieli ponad 1600 kilometrów, ale bycie w drodze mają już we krwi, w poprzednich latach odwiedzili bowiem Węgry, Bułgarię i Ukrainę.

                 We Włoszech powitała Kałusiaków piękna, słoneczna pogoda i nieczęste w Polsce kraby wylegujące się na rimińskiej plaży. Rimini to jedno z najpopularniejszych miasteczek nad Adriatykiem, do którego każdego roku przybywa tłum wczasowiczów z całego świata. Kuszą ich piaszczyste plaże, eleganckie uliczki oraz najlepsza na ziemi pizza. Z tego wszystkiego mieli okazję korzystać tancerze Kasianiecki, oczywiście wtedy, kiedy nie zapoznawali ludności włoskiej z kulturą własnego kraju podczas konkursów oraz koncertów zaplanowanych przez organizatorów. A tych było niemało…

 Wszystko rozpoczęło się już drugiego dnia pobytu, kiedy w Sali Koncertowej czterogwiazdkowego hotelu Le Conchiglie odbyło się otwarcie festiwalu. Podczas rozpoczynającej Festiwal Gali wystąpiły wszystkie obecne reprezentacje państw, a więc i polska Kasianiecka, która na tę wstępną kwalifikację (prezentacje oceniało już wówczas międzynarodowe jury, składające się z przedstawicieli Włoch, Bułgarii, Wenezueli, Polski oraz Rosji) przygotowała suitę tańców lubelskich. Przyjęta gromkimi brawami oraz głośnymi okrzykami polska młodzież stała się najczęściej tego wieczoru fotografowaną grupą.

 Kolejny dzień pobytu i kolejny koncert. Tym razem w jednym z wielu urokliwych miejsc we Włoszech – Parku Italia In Miniatura. To pełen miniatur – dzieł architektury włoskiej i europejskiej, różnych gatunków drzew i roślin rodzaj ogrodu. Tam, w miejscu zwanym Piazza Italia wybrzmiała jedna z najbardziej znanych polskich melodii – Polonez Wojciecha Kilara, do którego choreografię ułożyła opiekunka zespołu. Był to bardzo uroczysty moment dla wszystkich członków zespołu – usłyszeli oni bowiem słowa zachwytu i podziękowania od mieszkających na stałe w Italii Polaków, dla których nuty poloneza i stroje z epoki Księstwa Warszawskiego naszych tancerzy były powodem łez wzruszenia.

 Po takich emocjach, tańcach w wysokiej temperaturze, naszym dzieciom należała się chwila wytchnienia i zabawy – w Adriatyku, gdzie woda ma temperaturę ponad 27 stopni oraz drugim co do wielkości w Europie parku rozrywki, w Mirabilandii. Tu tancerze z kałuszyńskiej podstawówki mogli „zaszaleć” na szybkich kolejkach, wjechać windą na wysokość 60 metrów, by potem z prędkością 100 km zjechać do oczekujących na dole przyjaciół, popłynąć w pontonie rwącą rzeką, stoczyć piracką wojnę na  korsarskich łodziach, w której najbardziej ucierpiały opiekunki grupy, zjechać do basenu z wodą z ogromnej wysokości tworząc ponad 15 metrową falę oraz skorzystać z wielu innych, naprawdę wspaniałych atrakcji, wśród których znalazły się także pokazy kaskadersko akrobatyczne oraz spektakl świateł. Organizatorzy zapewnili dzieciom dwa dni w Mirabilandii – drugiego dnia Kasianiecka, jako jeden z niewielu zespołów, uczestniczyła w koncercie, w centrum parku, na deskach Mirabilandia Musical.

 To nie koniec atrakcji. W trakcie 10 dniowego pobytu uczestnicy festiwalu odwiedzili San Marino - miasto państwo położone na górzystym terenie – tu nasi turyści mogli podziwiać wiele średniowiecznych domów, placów oraz ruiny fortyfikacji, ale przede wszystkim wspaniałe włoskie krajobrazy. Kolejnego dnia odkrywali uroki miasta na wodzie – romantycznej Wenecji, gdzie zachwycili się architekturą na Placu Świętego Marka, a w wąskich uliczkach odwiedzili maleńkie sklepiki i kramy, kupując słynne weneckie maski.

 Tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Kasianiecka z niecierpliwością oczekiwali na wyniki jury. Rywalizacja była ogromna, nieczęsto bowiem w szranki staje się z artystami takich państw jak Bułgaria, Wenezuela, Białoruś, Gruzja, Rosja, Ukraina czy Włochy. I miejsce w kategorii zespołów folklorystycznych oraz Nagroda Specjalna za kostiumy przyniosły wielką radość i satysfakcję z osiągniętego sukcesu. Już spokojni i pełni zadowolenia wystąpili na Koncercie Galowym, gdzie ofiarowali widzom kolejną dawkę polskości – suitę tańców góralskich pod wdzięczną nazwą „Hej tam spod Tater”.

 Nie wszystkim dane jest przeżyć tak wiele podczas tak krótkiego czasu. Magia Włoch zachwyca. Dobrze , że są takie miejsca, gdzie spotkany człowiek wita Cię uśmiechem, a słońce każdego dnia przynosi nadzieję na lepsze jutro.