przecięcie wstęgiW dniu 30.12.2020 r. miało miejsce uroczyste oddanie do użytku mostu w miejscowości Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda – Grodzisk.

W uroczystości wzięli udział Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński oraz Wicestarosta Witold Kikolski, Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski, Członek Zarządu Marek Pachnik Członek Zarządu Henryk Księżopolski, Ks. Proboszcz Władysław Szymański oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Michał Serwinowski. Koszt całej inwestycji wyniósł  2 313 224 zł, w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury) wynosiło 1 144 791 zł.

Roboty budowlane obejmowały rozbiórkę mostu i budowę nowego obiektu mostowego oraz wykonanie przebudowy drogi na odcinku 235 m. Podczas inwestycji została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 6 m, jednostronny chodnik o szerokości 2 m, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1 m, przebudowano zjazdy na posesje, wykonano odwodnienie drogi w postaci kanalizacji deszczowej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Do przebudowy pozostał dojazd do mostu od strony Grodziska na długości 255 m.

 

  • Uroczyste oddanie do użytku mostu w miejscowości Gołębiówka_1
  • Downloads: 0
  • Uroczyste oddanie do użytku mostu w miejscowości Gołębiówka_2
  • Downloads: 0
  • Uroczyste oddanie do użytku mostu w miejscowości Gołębiówka_3
  • Downloads: 0
  • Uroczyste oddanie do użytku mostu w miejscowości Gołębiówka_4
  • Downloads: 0