logo

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach prowadzonych działań edukacyjno-informacyjnych przygotowało pakiet informacji dla właścicieli nieruchomości w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków.

Udostępniona została strona internetowa, na której znajdują się treści dotyczące:

  • obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków,
  • podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty,
  • dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

Informacje będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków są istotne z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow