W dniu 14 marca 2023 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Kałuszynie odbyło się spotkanie Burmistrza Kałuszyna Pana Arkadiusza Czyżewskiego z Sołtysami Gminy Kałuszyn.

W spotkaniu uczestniczyli także p. Henryka Sęktas - Z-ca Burmistrza, p. Bogusław Michalczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kałuszynie, p. Agnieszka Abramowska- pracownik Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Burmistrz Kałuszyna P. Arkadiusz Czyżewski złożył Sołtysom życzenia z okazji Dnia Sołtysa oraz podziękował za współpracę. Podkreślił ważną rolę Sołtysa w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. To Sołtysi są pierwszymi osobami, do których przychodzą mieszkańcy z wszelkimi problemami. To dzięki ich inicjatywom, zaangażowaniu i pracy możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć, które przekładają się na rozwój poszczególnych sołectw oraz realizację potrzeb mieszkańców. Również Przewodniczący Rady przekazał Sołtysom życzenia z okazji ich Święta w imieniu własnym oraz radnych Rady. Wszyscy Sołtysi zostali uhonorowani pamiątkowymi  dyplomami.

Amatorski Międzypokoleniowy  Zespół „ Razem” działający w Domu Kultury wystąpił z okolicznościowym repertuarem nawiązującym do pracy sołtysa oraz tradycji i zwyczajów ludowych.

Dalsza część spotkania dotyczyła spraw bieżących: informacje odnośnie zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach w obecnym sezonie grzewczym; odbiór folii rolniczych od rolników; usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn; zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.).

Po zakończeniu spotkania odbyło się szkolenie nt.: Płatności bezpośrednie, Ekoschematy nowym instrumentem finansowym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

  • Dzień Sołtysa_1
  • Downloads: 0
  • Dzień Sołtysa_2
  • Downloads: 0
  • Dzień Sołtysa_3
  • Downloads: 0
  • Dzień Sołtysa_4
  • Downloads: 0
  • Dzień Sołtysa_5
  • Downloads: 0