12  września br obchodziliśmy uroczyście  84. Rocznicę jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej pod  Kałuszynem, która mimo znacznych strat była zwycięska dla Polaków. Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski,   Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński  oraz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Kałuszynie ksiądz Jerzy Skłucki.

   W uroczystości wzięły udział   rodziny weteranów bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, kombatantów z czasów wojny, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, jednostek wojskowych, organizacji i szkół, parlamentarzyści: Senator RP – Pani Maria Koc oraz Posłowie  na Sejm RP  Pani Kamila Gasiuk-Pihowicz, Pan Czesław Mroczek i Pan Maciej Górski, przedstawiciele  wojska,  samorządu   powiatowego oraz gmin z  Powiatu Mińskiego,  instytucji i służb powiatowych, gminnych, młodzież szkolna wraz z nauczycielami oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn.  

-  Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik    wystosował  list  okolicznościowy do organizatorów  oraz   uczestników tej    patriotycznej uroczystości.

 W uroczystości wzięły  udział delegacje jednostek wojskowych:

 • 2. Brygady   Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, której przewodniczył kapral  Łukasz Szczechowski;  
 • 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku  Mazowieckim z Panem płk  Ryszardem Gorczycą -   Zastępcą Dowódcy Garnizonu Mińsk Mazowiecki,
 • Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej  w Mińsku Mazowieckim z  komendantem Panem  płk Piotrem Niemcem;
 • Oddziału   Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w  Mińsku Mazowieckim z Zastępcą Komendanta Panem  płk Arkadiuszem Wojtaczkiem;
 • 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach  z Panem  płk Zimnym;  
 • Grupy  Poszukiwawczo-Ratowniczej w Mińsku Mazowieckim, którą  reprezentował  Pan podporucznik Bartłomiej Sikora;  
 • Szef  Wojskowego Centrum Rekrutacji  w Mińsku Mazowieckim Pan płk Krzysztof Szydłowski  oraz     Komendant  Szkoły  Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim Pan st. chorąży sztab. Dariusz Głażewski.  

Swoją obecnością zaszczycili nas: wójt Gminy Grabowiec koło Zamościa Pan Bartłomiej Popek oraz historycy – Pan dr Tadeusz Krawczak, wieloletni dyrektor archiwum Akt Nowych w Warszawie, Panowie  Janusz Kuligowski i Andrzej Kaczorowski.

  W tegorocznych obchodach uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji Pan inspektor Sławomir Rogowski,  komendanci   Komisariatu    Policji w Mrozach  Pan podkomisarz  Paweł Król   oraz Kierownik Posterunku w Kałuszynie   Pan asp. szt. Piotr Gaładyk; Pan Dariusz Miszczyk  - Komendant Straży Leśnej,  Pan Stanisław Mejszutowicz – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział  w Mińsku Mazowieckim, członkowie zarządu Powiatu mińskiego  Panowie Marek Pachnik i Henryk Księżopolski, radny Rady powiatu Pan Dariusz Przybyłko, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, młodzież szkolna wraz z    nauczycielami oraz mieszkańcy.

Na uroczystość przybyły delegacje młodzieży z Mrozów i Latowicza:

 • - delegacja  Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach z  Panią Dyrektor Marianną Bogusz,
 • - delegacja     młodzieży ze Szkoły Podstawowej     im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu  z  Dyrektorem Panem Mariuszem Prekuratem.

12 września jest świętem całej społeczności Szkoły Podstawowej w Kałuszynie na czele z dyrektorem Panem Markiem Pachnikiem.  Szkoła wystawiła  własny poczet  sztandarowy oraz zabezpieczyła poczty sztandarowe  dla sztandaru Generalskiego Generałów Romana Abrahama i Mieczysława Boruty Spiechowicza   oraz sztandaru Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  i Byłych Więźniów Politycznych  w  Kałuszynie, który przechowywany jest w szkolnej Izbie Pamięci.

          Uroczystość odbyła się z udziałem   Kompanii Honorowej 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego im. Ppłk pilota Jana Zumbacha   w Mińsku Mazowieckim  pod dowództwem   porucznika Sebastiana Dymka    oraz  Orkiestry  Wojska Polskiego    w  Siedlcach pod dowództwem por. Pawła Krefta i  pod   batutą   starszego sierżanta  Michała Kryńskiego. 

Uroczystość  rozpoczęła się na Placu Kilińskiego w Kałuszynie, moderatorem była Pani Maria Bartosiak – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.   Poczty sztandarowe  i przybyłych gości powitał Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski.  

  Rys historyczny bitwy w Kałuszynie przedstawiła    Gabriela Karczewska - uczennica klasy VIII   Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, uczennica Anita Khan Khalil  wyrecytowała wiersz „Bagnet na broń”.

         Tę część uroczystości zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów

 w miejscach pamięci: pod pomnikiem Bojownikom o Niepodległość przez     Burmistrza Kałuszyna   Pana Arkadiusza Czyżewskiego  wraz z Zastępcą Burmistrza Panią Henryką Sęktas oraz księżmi: Jerzym Skłuckim i Robertem Noiszewskim,   przy tablicy  Pamięci bohaterów poległych  we wrześniu 1939 r. ufundowanej  przez mieszkańców  przy ul. Warszawskiej – wiązankę kwiatów złożyła delegacja    radnych Rady Miejskiej w składzie:  Przewodniczący Rady Pan Bogusław Michalczyk, Panie Elżbieta Gójska, Anna Jackiewicz i Elżbieta Stryczyńska, przy tablicy pamiątkowej 6 Pułku Piechoty w kruchcie kościoła kwiaty złożył Pan    Kapral Łukasz Szczechowski  z młodzieżą szkolną, przy Dębach katyńskich  i przy pomniku Kawalerii Polskiej Złoty Ułan   kwiaty  złożyły dzieci i młodzież szkolna.

    Następnie    uczestnicy uroczystości   w asyście Kompanii Honorowej  WP i Orkiestry WP   przemieścili się na cmentarz parafialny, gdzie została odprawiona  Msza Święta Polowa. Mszę Św. odprawił ks. płk Adam Prus w asyście księdza  Jerzego Skłuckiego  - proboszcza    Parafii i wikariusza  księdza Roberta Noiszewskiego.  Po Mszy Św.  parlamentarzyści, wicestarosta oraz Burmistrz Kałuszyna  wygłosili okolicznościowe przemówienia.

       Dla uczczenia pamięci   poległych żołnierzy, którzy w dniu 12 września 1939 roku stoczyli na Ziemi Kałuszyńskiej bój z wojskami niemieckimi i oddali swe życie za Ojczyznę, Apel Poległych  odczyta podporucznik Jessica Wiktorska, salwę honorową oddała Kompania Honorowa Wojska Polskiego.  W dalszej kolejności delegacje biorące udział w uroczystości złożyły kwiaty  pod pomnikiem poświęconym bohaterskim żołnierzom 6. Pułku, 1. Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego poległym  w zwycięskim boju o Kałuszyn 12 września 1939 roku, młodzież szkolna złożyła kwiaty na grobie Franciszka Stasiaka i synów Franciszka i Ryszarda, na mogile Dzieci Zamojszczyzny i na grobie Zygmunta Krauzego.  Uroczystość  zakończona została   Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego w wykonaniu Orkiestry  Wojska Polskiego, po czym odbyło się spotkanie   organizatorów  z zaproszonymi  gośćmi w Szkole Podstawowej.    

              

 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_1
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_2
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_3
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_4
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_5
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_6
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_7
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_8
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_9
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_10
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_11
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_12
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_13
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_14
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_15
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_16
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_17
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_18
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_19
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_20
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_21
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_22
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_23
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_24
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_25
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_26
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_27
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_28
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_29
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_30
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_31
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_32
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_33
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_34
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_35
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_36
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_37
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_38
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_39
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_40
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_41
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_42
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_43
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_44
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_45
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_46
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_47
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_48
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_49
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_50
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_51
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_52
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_53
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_54
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_55
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_56
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_57
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_58
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_59
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_60
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_61
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_62
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_63
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_64
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_65
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_66
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_67
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_68
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_69
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_70
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_71
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_72
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_73
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_74
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_75
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_76
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_77
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_78
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_79
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_80
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_81
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_82
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_83
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_84
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_85
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_86
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_87
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_88
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_89
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_90
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_91
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_92
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_93
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_94
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_95
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_96
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_97
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_98
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_1
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_2
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_3
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_4
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_5
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_6
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_7
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_8
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_9
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_10
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_11
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_12
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_13
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_14
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_15
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_16
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_17
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_18
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_19
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_20
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_21
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_22
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_23
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_24
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_25
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_26
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_27
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_28
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_29
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_30
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_31
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_32
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_33
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_34
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_35
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_36
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_37
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_38
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_39
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_40
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_41
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_42
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_43
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_44
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_45
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_46
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_47
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_48
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_49
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_50
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_51
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_52
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_53
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_54
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_55
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_56
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_57
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_58
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_59
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_60
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_61
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_62
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_63
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_64
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_65
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_66
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_67
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_68
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_69
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_70
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_71
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_72
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_73
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_74
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_75
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_76
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_77
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_78
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_79
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_80
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_81
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_82
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_83
 • Downloads: 0
 • Obchody 84. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem_84
 • Downloads: 0