wydarzenia wrzesień_124 września Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski, Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski oraz jego zastępca Adam Sekmistrz wraz z Marią Koc - Senator RP przeprowadzili konsultacje z dyrektorami mazowieckiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] w sprawie nowych inwestycji drogowych w naszych gminach i poprawie bezpieczeństwa oraz sprawności ruchu, w tym budowy sygnalizacji świetlnej w Kałuszynie.