• Wniosek na zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.