pomoc ukrainie_1Szczegółowe informacje dla osób z Ukrainy dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

tel. +48 47 721 75 75