Gmina Kałuszyn podzielona jest na 28 sołectw

Kierownictwo Urzędu

Arkadiusz Czyżewski
Burmistrz Kałuszyna

🔑 Pokój nr 1
☎️ 25 757 66 18
✉️ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • przygotowywanie projektów  uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.   

Organami Gminy Kałuszyn są:

  • Rada Miejska
  • Burmistrz


Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Tworzą ją radni wybrani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, tajnych i równych odbywających się na zasadach określonych w ustawie z 16 lipca 1998 r.

Samorząd gminy wykonuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania publiczne wykonywane przez gminę dzielą się na zadania własne oraz zadania zlecone /bądź to w drodze ustawy, bądź na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego/.

skład rady

Skład Rady Miejskiej w Kałuszynie kadencja 2018 - 2023