harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023/2024 r.

 

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem.

Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta odbywa się 2 razy w miesiącu.

Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenach wiejskich odbywa się 2 razy w miesiącu od czerwca do października, i 1 w miesiącu od listopada do grudnia.

 

Harmonogram odbioru odpadów 2023/2024 gmina Kałuszyn.pdf

 

Worki na zbieranie odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości indywidualnych oraz pojemniki (dla zabudowy wielorodzinnej),będą dostarczane na nieruchomość przez firmę wywozową, podczas odbioru odpadów, w ilości ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn”.

 

Opłaty za wywóz odpadów

 

Od 1 stycznia 2020 roku opłaty za odbiór nieczystości komunalnych, mieszkańcy Gminy Kałuszyn winni dokonywać na  wyodrębniony rachunek w B.S Kałuszyn  przeznaczony do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi: 
 
Nr:  27 9224 0007 0000 9667 2000 0240

  • opłata za odpady selektywne wynosi 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca
  • opłata za odpady selektywne przy zgłoszonym kompostowniku wynosi 23,00 zł miesięcznie od mieszkańca
  • opłata za odpady mieszane wynosi 50,00 zł miesięcznie od mieszkańca