Leśniczy pełni dyżur w budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w każdy wtorek od godz. 9:00

Hubert Nowak

tel. 530553246